Bảng giá ô tô điện VinFast tháng 01-2024

08/12/2021

BẢNG GIÁ Ô TÔ ĐIỆN VINFAST THÁNG 01-02/2024

 DÒNG XE   VF 5 PLUS   VF E34   VF 6 PLUS 

KHÁCH HÀNG
CHỌN 1 TRONG
CÁC CHÍNH SÁCH SAU 
 Thuê Pin   Luôn Pin   Thuê Pin   Luôn Pin   Thuê Pin   Luôn Pin 
 GIÁ BÁN LẺ                     468.000.000                      548.000.000                      710.000.000                      830.000.000                      765.000.000                      855.000.000  
 LỰA CHỌN 1
(ưu đãi lãi suất: Giá bán
bằng giá bán lẻ và được ưu đãi lãi suất) 
 Ưu đãi lãi suất
Tỷ lệ vay 70%, 5 năm
Lãi áp 5%/năm cố định 2 năm đầu. Sau đó cố định 8%/năm suốt thời gian vay còn lại 
 Ưu đãi lãi suất
Tỷ lệ vay 70%, 5 năm
Lãi áp 5%/năm cố định 2 năm đầu. Sau đó cố định 8%/năm suốt thời gian vay còn lại 
 Ưu đãi lãi suất
Tỷ lệ vay 70%, 5 năm
Lãi áp 5%/năm cố định 2 năm đầu. Sau đó cố định 8%/năm suốt thời gian vay còn lại 
 Ưu đãi lãi suất
Tỷ lệ vay 70%, 5 năm
Lãi áp 5%/năm cố định 2 năm đầu. Sau đó cố định 8%/năm suốt thời gian vay còn lại 
 Ưu đãi lãi suất
Tỷ lệ vay 70%, 5 năm
Lãi áp 5%/năm cố định 2 năm đầu. Sau đó cố định 8%/năm suốt thời gian vay còn lại 
 Ưu đãi lãi suất
Tỷ lệ vay 70%, 5 năm
Lãi áp 5%/năm cố định 2 năm đầu. Sau đó cố định 8%/năm suốt thời gian vay còn lại 
 LỰA CHỌN 2   TẶNG 02 NĂM THUÊ PIN
(ưu đãi thuê pin: Giá bán
bằng giá bán lẻ và miễn phí 02 năm thuê pin gói chạy dưới 3000 km/tháng) 
                       38.400.000    TẶNG 02 NĂM THUÊ PIN
(ưu đãi thuê pin: Giá bán
bằng giá bán lẻ và miễn phí 02 năm thuê pin gói chạy dưới 3000 km/tháng) 
                       50.400.000    TẶNG 02 NĂM THUÊ PIN
(ưu đãi thuê pin: Giá bán
bằng giá bán lẻ và miễn phí 02 năm thuê pin gói chạy dưới 3000 km/tháng) 
                       43.200.000  
 LỰA CHỌN 3                         38.400.000                          50.400.000                          43.200.000  
 GIÁ XE SAU KHI
KH CHỌN ƯU ĐÃI GIẢM THẲNG TIỀN MẶT  
                   429.600.000                      509.600.000                      659.600.000                      779.600.000                      721.800.000                      811.800.000  

 

 DÒNG XE   VF 8 ECO   VF 8 PLUS   VF 9 ECO   VF 9 PLUS 
 
KHÁCH HÀNG
CHỌN 1 TRONG
CÁC CHÍNH SÁCH SAU 
 Thuê Pin   Luôn Pin   Thuê Pin   Luôn Pin   Thuê Pin   Luôn Pin   Thuê Pin   Luôn Pin 
 GIÁ BÁN LẺ 

  1.144.500.000  

       1.354.500.000        1.333.500.000        1.543.500.000         1.566.000.000     2.083.000.000          1.760.000.000      2.280.000.000  
 LỰA CHỌN 1
(ưu đãi lãi suất: Giá bán
bằng giá bán lẻ và được ưu đãi lãi suất) 
 Ưu đãi lãi suất
Tỷ lệ vay 70%, 5 năm
Lãi áp 5%/năm cố định 2 năm đầu. Sau đó cố định 8%/năm suốt thời gian vay còn lại 
 LỰA CHỌN 2   TẶNG 02 NĂM THUÊ PIN + 02 NĂM SẠC TRỤ CÔNG CỘNG
(ưu đãi thuê pin: Giá bán
bằng giá bán lẻ và miễn phí 02 năm thuê pin gói chạy dưới 3000 km/tháng) 
                       96.600.000    TẶNG 02 NĂM THUÊ PIN + 02 NĂM SẠC TRỤ CÔNG CỘNG
(ưu đãi thuê pin: Giá bán
bằng giá bán lẻ và miễn phí 02 năm thuê pin gói chạy dưới 3000 km/tháng) 
                       96.600.000    TẶNG 02 NĂM THUÊ PIN + 02 NĂM SẠC TRỤ CÔNG CỘNG
(ưu đãi thuê pin: Giá bán
bằng giá bán lẻ và miễn phí 02 năm thuê pin gói chạy dưới 3500 km/tháng) 
                     128.400.000    TẶNG 02 NĂM THUÊ PIN + 02 NĂM SẠC TRỤ CÔNG CỘNG
(ưu đãi thuê pin: Giá bán
bằng giá bán lẻ và miễn phí 02 năm thuê pin gói chạy dưới 3500 km/tháng) 
                     128.400.000  
 LỰA CHỌN 3                         96.600.000                          96.600.000                        128.400.000                        128.400.000  
 GIÁ XE SAU KHI
KH CHỌN ƯU ĐÃI GIẢM THẲNG TIỀN MẶT  
 1.047.900.000     1.257.900.000           1.236.900.000         1.446.900.000     1.437.600.000     1.954.600.000     1.631.600.000     2.151.600.000  

 

Bài viết khác

VINFAST CẦN THƠ

Gọi ngay khi Quý Khách hàng cần thông tin và tư vấn thêm.

otovinfastcantho.ct@gmail.com

TIN TỨC MỚI